Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Maskin och lastbilsmekaniker

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som maskin eller lastbilsmekaniker. Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut och branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Länk med mer information om yrkesområdet: Tempen på motorbranschen 2024 Västra Götaland

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2024/2025 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån, eller apl under mellandagarna.

Utbildningen innehåller 400 poäng som är gemensamma kurser för båda inriktningarna. De övriga 600 poängen skiljer sig åt beroende på vilken inriktning du väljer, inriktningen maskin eller inriktningen Lastbil. Du behöver inte välja inriktning innan utbildningen har startat, utan du väljer vilken inriktning du vill läsa innan du går ut på din första APL (praktik).

Undervisningen sker dels i skolans moderna lokaler i Kungsbacka och dels på olika företag i regionen. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbackas station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl-perioder: Eleverna genomför apl under tvåveckorsperioder som är jämnt fördelade under utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i maskiner och lastbilar, fordonens funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och viken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och hydraulik.

Skolan har mycket goda kontakter med branschen vilket ger möjlighet till praktik på ex. Swecon, Volvo Truck Center, MAN/Neoplan och Scania-bilar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven måste ha skyddsskor och arbetskläder. Kostnad ca 1600:-. Arbetskläder går att köpa via skolan.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-MLM-2408-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Besöksadress

Lindälvs gata 3, intill Kungsmässan