Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Mekaniker yrkesfordon elektrifiering

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Denna utbildning är för dig som är intresserad av att utbilda dig till mekaniker för yrkesfordon inom el- och hybridfordon. Det finns ett behov av utbildade mekaniker med rätt kompetens för dagens nyare yrkesfordon som kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom elektronik och data. Utbildningen ger dig grundkunskaper om el- och hybridfordon såsom; lastbilar, bussar och mobila maskiner.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder och bärgningsföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Undervisning på plats sker en till två dagar i veckan cirka klockan 1600-1900 och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete. Eventuellt sker skolförlagd heldagsundervisning vid ett par tillfällen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 15% av studierna genomförs på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskaper om el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem.
  • Du får lära dig rutiner för elarbete, elsäkerhet och risker.
  • Du får lära dig att utföra service, underhåll och reparationer i el- och hybridfordons högvoltssystem.
  • Du får lära dig lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  • Du får kunskap om olika typer av elmotorer, mätutrustningar och specialverktyg.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B)

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska  

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-10-23 – 2023-12-22
Period 2: 2024-01-08 – 2024-06-28
Period 3: 2024-08-05 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Plats för utbildningen

Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till möte på skolan om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.