Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Murare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du jobba som murare. De flesta murare arbetar med husbyggnation.

För att läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket, se här

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen till murare får du de kunskaper inom de vanligaste arbetsuppgifterna för att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel. Murare kan också arbeta med plattsättning eller med stuckatur.

Yrket kräver hantverkskunskaper och noggrannhet.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Resor från och till skola och praktikplats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs B eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-MUR-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser motsvarande:

– SFI B

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Studieperioder

2023-07-31 — 2023-12-29

2024-01-02 — 2024-06-28

2024-07-29 — 2024-11-08


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Avichai Arbiv, Utbildningsledare  

avichai.arbiv@lerum.se

Telefon 1: 0302-521525 Telefon 2: 076-8863823

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.