Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personal bilverkstad

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med bilar, antingen med lackering, reservdelar, bilskador eller som mekaniker. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information.

En fordonslackerare arbetar med allt ifrån att slipa, maskera, spackla och lacka karosser till detaljer på krock- och lackskadade fordon. Som fordonslackerare kan du lackera bilar eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

För den som gillar bilar men inte vill reparera dem är reservdelspersonal det perfekta yrket. Att arbeta som reservdelspersonal innebär att förse mekaniker med reservdelar, att sälja reservdelar i butik, inleveranser, beställningar samt att vårda butik och lager.

Bilskadereparatör är ett yrke för dig som vill att krock- och plåtskadade fordon ska se ut som nytillverkade efter en reparation. En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser.

Som personbilsmekaniker arbetar du med att felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara verkstäder, lackeringsanläggningar, serviceanläggningar, bärgningsföretag, däcksfirmor eller transportföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats. Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Du behöver genomgå en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

70% av utbildningen genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

  • Du får kunskaper i grundläggande fordonsteknik.
  • Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.
  • Du får lära dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.
  • Du lär dig om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Du får kunskap om verktyg och utrustning som används inom ditt yrkesområde.
  • Du lär dig om de olika arbetssätten inom respektive yrkesområde.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder får du låna av skolan. Kostnad för litteratur kan tillkomma.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, arbeta som lärling eller på din kommande arbetsplats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-FPB-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Studieperioder

Period 1: 2024-01-08 – 2024-06-28

Period 2: 2024-08-05 – 2025-01-03
Period 3: 2025-01-06 – 2025-06-27

Period 4: 2025-08-04 – 2025-10-17


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Plats för utbildningen

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.