Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Det finns ett behov av utbildade personbilsmekaniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon.

En fordonstekniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Som fordonstekniker arbetar du med att felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. Tycker du det verkar intressant att reparera och utföra service och underhåll på fordon är detta kanske en utbildning för dig.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara verkstäder, bensinstationer, bärgningsföretag, däcksfirmor eller transportföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Skolans lärare kommer ut och besöker dig och stöttar dig i ditt lärande. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Du behöver genomgå en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs på skolan.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskaper i fordonsteknik.
  • Du lär dig om bilens olika delar, även gällande el- och hybridfordon.
  • Du lär dig att utföra service och underhåll.
  • Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.
  • Du lär dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.
  • Du lär dig om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder och dator får du låna av skolan. Kostnad för litteratur, ca 1500 kronor.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling. Många arbetsplatser kräver B-körkort för anställning.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-PBT-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

Studieperiod 1: 2023-08-07 – 2024-01-05

Studieperiod 2: 2024-01-08 – 2024-06-28
Studieperiod 3: 2024-08-05 – 2024-12-22


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Plats för utbildningen

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.