Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler  personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2023/2024 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån, eller apl under mellandagarna.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Eleverna genomför apl under tvåveckorsperioder som är jämnt fördelade under utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i bilar, bilars funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du måste ha skyddsskor. Kostnad ca 600:-

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-PBT-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-05-31


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Plats för utbildningen

Undervisningen sker dels i skolans moderna lokaler i Kungsbacka och dels på olika företag i regionen. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbackas station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka