Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker Elbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som personbilsmekaniker arbetar du med relevanta arbetsuppgifter i bilverkstad, vilka kan vara allt från skifta hjul till diagnos- och felsökning. Utbildningen ger dig kompetens inom el- och hybridteknik, vilket ger dig kunskaper till både arbete och eventuell vidareutbildning inom området. Utbildningen utgörs av både teoretiska och praktiska arbetsmoment för att kunna utveckla förmågor och kunskaper som du behöver för en framtida anställning. Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du att det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på personbilar är detta en utbildning för dig.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara bilverkstäder samt bilservice-, rekond-, däck- och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Länk med mer information om yrkesområdet: Tempen på motorbranschen 2024 Västra Götaland

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:00-15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Även om utbildningen ger dig verktyg att felsöka elfel via dator måste du vara beredd på att arbetet utförs i verkstaden. Du utför också andra sedvanliga uppgifter som en fordonsmekaniker vanligtvis gör; byter bromsar och byter däck exempelvis.

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande och i ditt kommande arbete.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-FEM-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Det finns tillfällen att boka i april och maj.  

Mejla magnus.engerdalen@movant.se och charlotte.elgh@movant.se för mer information.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4