Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker Elbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som personbilsmekaniker arbetar du med relevanta arbetsuppgifter i bilverkstad, vilka kan vara allt från skifta hjul till diagnos- och felsökning. Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du att det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på personbilar är detta en utbildning för dig.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara bilverkstäder samt bilservice-, rekond-, däck- och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:00-15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

Utbildningen ger dig kompetens inom el- och hybridteknik, vilket ger dig kunskaper till både arbete och eventuell vidareutbildning inom området. Utbildningen utgörs av både teoretiska och praktiska arbetsmoment för att kunna utveckla förmågor och kunskaper som du behöver för en framtida anställning.

Även om utbildningen ger dig verktyg att felsöka elfel via dator måste du vara beredd på att arbetet utförs i verkstaden. Du utför också andra sedvanliga uppgifter som en fordonsmekaniker vanligtvis gör; byter bromsar och byter däck exempelvis. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker. Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetsskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande och i ditt kommande arbete

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FEM-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2024-01-08 – 2024-06-28

Period 2: 2024-07-01 -2024-12-27


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du en tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.