Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Personbilsmekaniker

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Viktig information

Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Du kommer även att utföra vissa beräkningar varför grundläggande kunskaper i matematik är nödvändiga. Körkort önskvärt men inget krav.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i bilar, bilars funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Studierna bedrivs på heltid. Svenskundervisning och modersmålsstöd integreras med de praktiska delarna av utbildningen.
 
Undervisningen sker dels i Vuxenutbildningens moderna lokaler i Mölnlycke, dels i verkstadslokaler nära skolan och dels på olika praktikföretag i regionen. Båda skolorna ligger centralt i Mölnlycke och är lätt tillgängliga med kollektiva transportmedel.
 
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande med minst 15%. Utbildningsanordnaren har mycket goda kontakter med branschen vilket ger möjlighet till bra praktik.
 
Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som personbilsmekaniker. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med alla i fordonsverkstad förekommande personbilsmekanikeruppgifter.

Kostnader för eleven

Skyddsskor ca 500 kronor. Litteraturkostnader ca 1500 kr.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder

Vid APL följer du din handledares arbetstider. APL utgör ca 15 % av utbildningen. APL kommer att genomföras löpande under utbildningens gång.

Antagning

Informationsmöte: Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Mölnlycke
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Härryda
Ansvarig vuxenutbildning: Härryda kommun

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Mölnlycke

Längd:

63 veckor

Poäng:

1 300

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-PBT-2301-HA

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2323-08-07 – 2023-12-22
Period 3 2024-01-08 – 2024-05-10