Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Plåt och svets

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av industriteknik och vill veta att din utbildning gör dig efterfrågad? Vill du ha ett omväxlande arbete där du har stora möjligheter att välja inriktning utifrån tidigare kunskaper och intresse? Då ska du välja vår yrkesutbilning inom plåt och svets!

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i Mimers Hus Gymnasium i Kungälv. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och all utrustning som krävs för utbildningen. All utrustning är självklart anpassad efter arbetslivets krav. Största delen av utbildningen genomförs ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår en större del arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet till många olika yrkesroller inom industriteknik som alla efterfrågas inom branschen.

Under ett års heltidsstudier lär du dig grunderna och väljer fördjupning inom plåtbearbetning, olika svetstekniker eller skärande bearbetning. Den grundläggande delen (500 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik samt skärande bearbetning. Efter den grundläggande delen väljer du sedan tillsammans med läraren ut en lämplig arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas inom ditt valda yrkesområde.

För att genomgå utbildningen behöver du kunna kommunicera på svenska, såväl skriftligt som muntligt (se mer under ”förkunskapskrav”). Du bör även ha viss datorvana, då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Det tillkommer en kostnad för eleven så som litteratur, arbetskläder och skor. Du som blir antagen kommer att få mer information vid kursstart.

Tänk på att

Vid rekryteringar inom branschen lägger man stor vikt vid personliga kompetenser förutom själva yrkeskompetensen. Studerar du vår yrkesutbildning kommer du direkt i kontakt med framtida arbetsgivare och måste därför kunna vara både engagerad, noggrann och ha förmåga att ta ansvar på arbetsplatsen. B-körkort kan vara ett krav vid vissa arbetsplatser.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungälv

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-10-23 – 2024-01-05

2024-01-15 – 2024-05-31

2024-08-19 – 2024-10-18


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen Kungälv

Plats för utbildningen

Mimers Hus gymnasium(Kungälv) samt på APL-plats

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungälv

Informationsmöte

Du som blir aktuell för utbildningen kommer att kallas till ett informationsmöte.