Gå till GRvux startsida

Plåt och svets

Industriteknik |Lärlingsvux

Är du intresserad av industriteknik och vill veta att din utbildning gör dig efterfrågad? Vill du ha ett omväxlande arbete där du har stora möjligheter att välja inriktning utifrån tidigare kunskaper och intresse?
Då ska du välja vår lärlingsutbilning inom plåt och svets!

Utbildningen ger dig möjlighet till många olika yrkesroller inom industriteknik som alla efterfrågas inom branschen.

Viktig information

Vid rekryteringar inom branschen lägger man stor vikt vid personliga kompetenser förutom själva yrkeskompetensen. Studerar du en lärlingsutbildning kommer du direkt i kontakt med framtida arbetsgivare och måste därför kunna vara både engagerad, noggrann och ha förmåga att ta ansvar på arbetsplatsen. B-körkort kan vara ett krav vid vissa arbetsplatser.

Utbildningens innehåll

Under ett års heltidsstudier lär du dig grunderna och väljer fördjupning inom plåtbearbetning, olika svetstekniker eller skärande bearbetning. Den grundläggande delen (500 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik samt skärande bearbetning. Efter den grundläggande delen väljer du sedan tillsammans med läraren ut en lämplig arbetsplats, där du får möjlighet att utvecklas inom ditt valda yrkesområde.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i Mimers Hus Gymnasium i Kungälv. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och all utrustning som krävs för utbildningen. All utrustning är självklart anpassad efter arbetslivets krav. Största delen av utbildningen genomförs ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

För att genomgå utbildningen behöver du kunna kommunicera på svenska, såväl skriftligt som muntligt (se mer under ”förkunskapskrav”). Du bör även ha viss datorvana, då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Kostnader för eleven

Det tillkommer en kostnad för eleven så som litteratur, arbetskläder och skor. Du som blir antagen kommer att få mer information vid kursstart.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser.
Informationsmöte: Du som blir aktuell för utbildningen kommer att kallas till ett informationsmöte.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Mimers Hus gymnasium(Kungälv) samt på APL-plats Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Kungälv
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungälv

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Kungälv

Längd:

40 veckor

Poäng:

1 100

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-SVP-2208-KV

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-23
2022-01-09 – 2022- 06 -02