Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Plåtslagare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Byggnadsplåtslagaren arbetar mestadels utomhus och ofta på höga höjder. Du arbetar både på plåtfasader och plåttak. Plåt är ett gammalt och samtidigt högst modernt material som hela tiden utvecklas. Användningsområdena blir bredare och fler. Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är mycket självständigt. Dessutom ställs höga krav på estetik och funktion. En byggnadsplåtslagare arbetar i många material, dessutom kan rengöring, målning och snöskottning av tak ingå. 

Ventilationsplåtslagare arbetar mest inomhus och tillverkar och monterar ventilationskanaler, fläktar och aggregat. Arbetet genomförs både i färdiga hus och ute på byggarbetsplatser. En del ventilationsfirmor har egna verkstäder och tillverkar delvis egna ventilationskanaler. Många ventilationsplåtslagare har specialiserat sig på att sköta drift och underhåll av större anläggningar.

Starten på utbildningen är gemensam för byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där plåtarbete ska utföras. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:00 – 15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15% apl (Arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

  • Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling. Denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag, cirka 30 månader. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som plåtslagare. Mer information och inspiration om plåtslagaryrket/ventilationsplåtslagare finner du på pvf.se

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-PLT-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2024-01-08– 2024-06-28

Period 2: 2024-07-01 — 2025-01-03

Period 3: 2025-01-06 — 2025-04-04


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 3, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte på skolan. Schema kommer du att få i början av utbildningen.