Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Rörsvets

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av ett omväxlande arbete som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildning något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande yrkesroller inom området svetsande tillverkning.

Efter genomförd utbildning till rörsvetsare, så finns det många arbetstillfällen med intressanta arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin. Att arbeta som rörsvetsare inebär oftast att arbetsplatsen är inomhus i anpassade lokaler där du har en egen arbetsplats och tydlig struktur, givna tider och återkommande arbetsuppgifter. Industrins behov av manuella svetsare till nyproduktion är större än någonsin!

(Vill du arbeta som resande svetsare och arbeta mot byggbranschen eller med reparationer, underhåll och liknande uppgifter så bör du välja byggsmidesinriktningen).

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2-3 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Rörsvetsutbildningens syfte är att möta den del av branschen som har behov av svetsare till nyproduktion. Utbildningens kurser, innehåll och moment är anpassat till just de branschbehoven.

Under de 44 veckor som utbildningen pågår läser du först den grundläggande delen (600 poäng). Den innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning. Efter den grundläggande delen påbörjar du inriktningen Rörsvets (500 poäng). Inriktningen innehåller fördjupningar i de svetsmetoder som används vid nytillverkning. Du får svetsa efter tekniska svetsritningar, träna på svåra svetsmoment/konstruktioner, samarbeta i grupp samt lära dig hur den senaste datorbaserade svetsutrustningen fungerar. Du kom får möjlighet att utveckla mycket goda kunskaper och behörigheter för att kunna arbeta med svetsmetoderna MIG/MAG och TIG.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca. 2500 SEK för kurslitteratur och skyddskläder. Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leverantörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Tänk på att

Utöver själva yrkeskompetensen så lägger tillverkningsindustrin i branschen  stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet, engagemang samt förmågan att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk Delkurs 3

– Matematik Delkurs 2

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk Delkurs 3

– Matematik Delkurs 2

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-10-23 – 2024-01-05

2024-01-15 – 2024-06-14

2024-08-12 – 2024-10-25


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Campus Alingsås lokaler belägna i anslutning till Alströmergymnasiet

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Alingsås