Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik livsmedel

Försäljning och service |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Du har möjlighet att jobba som butiksäljare främst inom livsmedel. Du har en bra grund inom försäljning och service vilket gör det lättare för dig som vill läsa vidare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du läser yrkeskurser samtidigt som du lär dig svenska. En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70% av din utbildningstid

För mer information, se här

Innehåll

Du kommer att lära dig grunderna inom försäljning inom butik och livsmedel. Du övar på servicekänsla och att kunna ge kunderna ett bra bemötande. Gästföreläsningar och nära kopplingar till handelsbranschen är en självklarhet i den här utbildningen.

Du får möjlighet att besöka verksamhet inom din bransch som ger dig möjlighet att få en inblick i arbetet.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för eventuell litteratur och arbetskläder

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-FBL-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-07-05


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.