Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik livsmedel

Försäljning och service |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Under de senaste åren har livsmedelsförsäljningen blomstrat, samtidigt som branschen har genomgått stora förändringar. Kundernas köpbeteende har ändrats, vilket har ställt stora krav på livsmedelsbutikerna att modernisera. Den här utbildningen ger dig en bra bas för att kunna möta de behov som arbetsgivare och kunder har idag samtidigt som du utvecklar din svenska.

Efter genomförd utbildning kan du arbeta i livsmedelsbutik.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsvuxutbildning med språkstöd lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör viss del av utbildningen i skolan. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke. För att läsa utbildningen måste du har lägst betyg G från sfi kurs C eller motsvarande och inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du får vara beredd på att du kan behöva börja tidigt på morgonen eller att du börjar senare och arbetar fram till butiks stängning på kvällen. 

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Lärlingsutbildningen Säljare butik livsmedel med språkstöd innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom handel som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå.

På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare. Utbildningen innehåller kurser inom service, praktisk marknadsföring, livsmedel och hållbar utveckling.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 3000-4000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-FBL-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-05-24


Övrig information

Skola

MoA Lärcentrum

Plats för utbildningen

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Maria Johansson, administratör/utvecklingsledare

Maria.johansson@moa-larcentrum.se

Öppet hus

Under ansökningsperioden 5 april – 2 maj har vi öppet hus med drop-in varje fredag mellan kl. 13.00-15.00.