Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik och e-handel

Försäljning och service |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Handelsbranschen har gått igenom stora förändringar den senaste tiden och efterfrågan av säljare med kunskap inom E-handel blir bara större och större. I den här utbildningen blir du butikssäljare men får också kompetens för att kunna arbeta med försäljning på nätet.

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som säljare inom butik och E-handel.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsvuxutbildning lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör viss del av utbildningen i skolan

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du får vara beredd på att du kan behöva börja tidigt på morgonen eller att du börjar senare och arbetar fram till butiks stängning på kvällen. 

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Lärlingsutbildningen Säljare butik och e-handel  innehåller gymnasiekurser på 800 poäng inom handel. Utbildningen innehåller kurser inom praktisk marknadsföring, service, hållbar utveckling, personlig försäljning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 4000-5000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-FBE-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-05-17


Övrig information

Skola

MoA Lärcentrum

Plats för utbildningen

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Maria Johansson, administratör/utvecklingsledare

Maria.johansson@moa-larcentrum.se

Öppet hus

Under ansökningsperioden 5 april – 2 maj har vi öppet hus med drop-in varje fredag mellan kl. 13.00-15.00.