Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Säljare butik och e-handel

Försäljning och service |Lärlingsvux

Handelsbranschen har gått igenom stora förändringar den senaste tiden och efterfrågan av säljare med kunskap inom E-handel blir bara större och större. I den här utbildningen blir du butikssäljare men får också kompetens för att kunna arbeta med försäljning på nätet.

Viktig information

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.


Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.Utbildningstiden är 39 veckor på heltid.

Utbildningens innehåll

Lärlingsutbildningen Säljare butik och e-handel  innehåller gymnasiekurser på 800 poäng inom handel. Utbildningen innehåller kurser inom praktisk marknadsföring, service, hållbar utveckling, personlig försäljning.

Utbildningen leder till

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som säljare inom butik och E-handel.

Kostnader för eleven

Kostnad för kurslitteratur är ca 4000-5000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med: 

Maria Johansson, administratör/utvecklingsledare
Maria.johansson@moa-larcentrum.se
 
Hilda Curovac, rektor/verksamhetschef
Hilda.curovac@moa-larcentrum.se


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du börjar senare och arbetar fram till butiks stängning på kvällen.  Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser.


Kurs- och antagningsbesked:

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Försäljning och Service

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

39 veckor

Poäng:

930

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-FBE-2301-GG

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-06-16
2023-08-07 – 2023-11-24