Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Spedition och transportledning

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel logistikkoordinator, produktionsplanerare, med logistik och inköp samt speditörsassistent.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av utbildningstiden sker på arbetsplats.

Då företagen kan hantera varor av högt värde kan bakgrundskontroller förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig det som krävs för att skapa mindre friktion i transportleden. 

Du kommer kunna avhjälpa dina kollegor på ett sådant sätt att organisationen kan leverera den kvalitét och noggrannhet som arbetsuppgifterna kräver.

En speditör är en av nycklarna för att få ett bra flöde mellan kontinenten och speditörens absoluta närhet. Speditören jobbar för att effektivisera transportflödet från punkt A till B både ekonomiskt och tidsmässigt. Införskaffar sig kunskap om godsets tillgänglighet och värde samt ser till att godset hamnar på rätt plats, med rätt kvantitet, i rätt tid med rätt dokumentation.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Du behöver inte några förkunskaper inom spedition eller transportledning för att kunna läsa denna utbildning.

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-STL-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-06-21


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Avichai Arbiv, Utbildningsledare  

avichai.arbiv@lerum.se

Telefon 1: 0302-521525 Telefon 2: 076-8863823

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.