Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Storkökskock

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock i storkök på exempelvis sjukhus, äldreboende, skola och förskola. Du kan också arbeta på lunchrestaurang, inom konferens eller på hotell.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang, samt gör ca 10 veckor APL på en arbetsplats. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är både på skola och arbetsplats. I utbildningen läser du yrkeskurser samtidigt som du läser svenska

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer vara på en arbetsplats under två perioder på din utbildning. Varje period är ca 5 veckor. Viktig information: Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom skola och barnomsorg, LSS och HVB.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du får lära dig allt från grunderna i matlagning, i kombination med livsmedelskunskap och näringslära, till matlagning inom dietik och specialkost. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang.

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

– har godkänt betyg i sfi kurs D eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-RKS-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-06-28


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Studiums lokaler är på Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Via Studium Restaurangs hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/restaurang-bageri/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

 

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Öppet hus

19 april. För mer information se Studiums hemsida https://www.studiumgbg.se