Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Storkökskock

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock i storkök på exempelvis sjukhus, äldreboende, skola och förskola. Du kan också arbeta på lunchrestaurang, inom konferens eller på hotell.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang, samt gör ca 10 veckor APL på en arbetsplats. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är både på skola och arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer vara på en arbetsplats under två perioder på din utbildning. Varje period är ca 5 veckor.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom skola och barnomsorg, LSS och HVB.

För mer information, se här

Innehåll

Du får lära dig allt från grunderna i matlagning, i kombination med livsmedelskunskap och näringslära, till matlagning inom dietik och specialkost. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang.

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst.

Via Studium Restaurangs hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/restaurang-bageri/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur, ca 1500-2000 kronor.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-RKS-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 – 2024-06-28

2024-08-05 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Göteborg, Skånegatan 20 (spårvagnshållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök.

Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Öppet hus

För mer information se Studiums hemsida

https://www.studiumgbg.se