Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Svetsteknik

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på svetsare inom verkstadsindustrin vid bygg och anläggningsföretag samt underhålls och reparationsarbeten i olika industrier vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2023/2024 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån, eller apl under mellandagarna.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Elevernas apl kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på apl för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka, i skolans egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute på företag, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet fungerar.  Efter utbildningen kommer du att besitta grundkunskaper för svetsmetoder som MMA MAG samt TIG-svetsning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetskläder, skor och skyddsutrustning så som handskar skyddsglasögon samt hörselskydd. Sammanlagd kostnad ca 2000 kr

Tänk på att

I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-SVT-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-29

2024-01-01 – 2024-05-31


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Plats för utbildningen

Utbildningen genomförs på Elof Lindälvs gymnasium och ute på APL-företag

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka