Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Trädgård – skötsel och anläggning

Naturbruk |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Den gröna näringen ställer allt större krav på utbildning inom yrkesområdet. Du blir mer attraktiv på en arbetsmarknad som har stor efterfrågan på personal. Du kan exempelvis få arbete som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar. Det finns även möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar och i trädgårdsavdelningar inom större fackhandel.

Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och delvis höst. Arbetet är fysiskt och passar dig som tycker om att arbeta med kroppen och du använder både praktiska och teoretiska kunskaper.

Utbildningen ger dig viss behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar. Det kan krävas arbetslivserfarenhet från den gröna sektorn för att ha fullständig behörighet.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad.

Körkort ökar anställningsbarheten. Det underlättar även under apl-perioden om du har körkort. Grundläggande datorkunskaper rekommenderas både för utbildningen och arbetslivet. Under utbildningen använder vi ordbehandlingsprogram, presentationsprogram och enklare kalkylprogram (Googles versioner).

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Skolan har ett stort nätverk i inom yrkesområdet och du kommer göra APL (praktik) på utvalda arbetsplatser i den gröna näringen.

2 perioder om sammanlagt ca 10 veckor under utbildningen. Första terminen, hösten 2023:  4 veckor Andra terminen, våren 2024: 6 veckor.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 1000 poäng inom Naturbruk. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska delar och ger dig grundläggande kunskaper inom trädgårdsskötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning samt gestaltning. Grundläggande teoretiska kunskaper är en förutsättning för det praktiska arbetet så som beskärning, växtval och plantering utifrån växtbetingelser. Du lär dig dessutom att ta fram skötselplaner och får kunskaper om allt från trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning.

Den praktiska undervisningen följer växtsäsongen. Att arbeta inom den gröna näringen förutsätter en god grundfysik där kroppen är ett arbetsverktyg.

På Studium Trädgårds hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/tradgard/  hittar du mer information om skolan och utbildningarna som finns där.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader ca 3500 kr för arbetskläder och kursmaterial.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-TSA-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-05-17


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri på Levgrensvägen 7 i Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på Stora Katrinelunds Landeri, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: fredrik.maring@educ.goteborg.se

Öppet hus

Öppet hus på Stora Katrinelunds Landeri, Levgrensvägen7 fredag den 29/4 kl 12:30-14:00. Då kan du prata med utbildningsledare/ lärare på plats för att få veta mer om utbildningen.