Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Trädgårdsarbetare

Naturbruk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Vill du arbeta som trädgårdsarbetare i till exempel parker, trädgårdar, kyrkogårdar eller idrottsanläggningar är detta utbildningen för dig. Trädgårdsyrket passar dig som tycker om att vara ute i alla väder året runt och och arbeta med kroppen.

Efter utbildningen kan du arbeta som trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, som miljövärd på bostadsbolag, eller med trädgårdstjänster i privata trädgårdar.

Möjliga framtida karriärvägar om du vill läsa vidare: trädgårdsmästare, arborist, landskapsarkitekt, arbetsledare inom trädgård med mera.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du har lektionspass med din lärare en dag i veckan. Övriga dagar är du ute på olika arbetsplatser och övar dig på de praktiska momenten i yrket. På lektionspassen arbetar vi mer med de teoretiska delarna men knyter ihop dom med praktiska övningar. Vi gör också flera studiebesök under året för att ta del av specialkunskap inom olika områden som t.ex. plantskola och se olika typer av arbetsplatser inom branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på arbetsplats. Våra lärlingsplatser ligger i Partille kommun och fyra dagar i veckan är du på en eller flera arbetsplatser och lär dig yrket.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper inom bland annat skötsel, anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning.

För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha grundläggande datakunskaper. B-körkort är också en stor fördel men inget krav.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven köper själv arbetskläder samt skyddskor och sekatör. Sammanlagd kostnad: ca 3000-4000 kr.

Dessutom tillkommer kostnader för kurslitteratur och resekostnader i samband med studiebesök.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRL-TRA-2404-PE

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Partille

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-07-05
2024-07-08 – 2024-12-13
2025-01-06 – 2025-03-14


Övrig information

Skola

Partille vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Partille

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Partille

Besöksadress

Partille

Informationsmöte

Du som söker utbildningen och är behörig kommer att bjudas in till informationsmöte. Du har även möjlighet att kontakta skolan och prata med lärare eller utbildningsledare för att ställa frågor om utbildningen.

Marie Offrell, Utvecklingsledare: 031 7929629, Malin Bäck Fasth, Yrkeslärare: 0709 931457.