Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Underhållstekniker

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Industrin i regionen växer snabbt och med det växer behovet av utbildad personal inom underhåll.

Du kan jobba som underhållstekniker inom t.ex. industrin och sjöfarten där din uppgift är att säkra driften. Arbetet är ofta praktiskt med inriktning mot mekanik eller elektronik. Som underhållstekniker kommer du att att utföra planerat underhåll, akut avhjälpande underhåll eller förbättrande underhåll på maskin eller process. I arbetet med underhåll är du en viktig spelare på företaget, där du ser till att allt fungerar som det ska och när det ska. Yrket är varierande där ingen dag är den andra lik.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
  • Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
  • Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får lära dig att använda fackspråk.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2500 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. Har du inte möjlighet att köpa egna skyddskläder så kommer det finnas möjlighet att låna skyddskläder över dagen på skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på kommande arbetsplatser.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska  

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-UHT-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-08-07 — 2023-12-15

Period 2: 2024-01-01 — 2024-06-28

Period 3: 2024-08-05 — 2024-11-01


Övrig information

Skola

Veldi Kompetens, https://www.veldikompetens.se/

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 1-3, 417 05 Göteborg samt Maskingatan 5, 417 64 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta Jannica Rask på mail jannica.rask@veldikompetens.se för information.