Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar utbildade undersköterskor. Skolan är cerifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev. Du får även ett diplom från Vård- och omsorgcollege efter avslutade studier, om du har godkända betyg i samtliga vårdkurser och Svenska som andraspråk 1.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig som som vill gå en yrkesutbildning till undersköterska och som har godkänt betyg i sfi C, men som inte är färdig med svenska på grundläggande nivå. För att bli utbildad undersköterska behöver du ha godkända betyg i samtliga vårdkurser och kurserna Samhällskunskap 1a1 och gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1.

Utbildningen är på heltid, 40 timmar i veckan. Schemalagd tid kan vara måndag – torsdag, 8-17.  Övrig tid är självstudier. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen har tre praktikperioder, som omfattar minst 15 % av utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

I utbildningen läser du yrkeskurser inom vård och omsorg samtidigt som du läser svenska. Du läser större delen av utbildningen på skolan men det ingår även praktik (apl). I utbildningen blandas teori och praktik och du får praktiskt öva på många moment både i skolan och på en arbetsplats. Du har tillgång till skolans välutrustade metodrum samt till en app med över 200 inspelade intruktionsfilmer, detta för att förbereda dig för det kommande yrkeslivet.

Visible Care använder digital lärplattform och digital kurslitteratur som köps via skolan. Kurslitteraturen kan du även köpa eller låna på bibliotek.

Utbildningen är på fyra terminer (cirka två år) och i utbildningen ingår sfi D och svenska som andraspråk, både på grundläggande och gymnasial nivå.  Det är dina tidigare kunskaper i svenska språket vid kursstart som avgör nivån. Det finns möjlighet att förkorta utbildningen om du redan har betyg eller dokumenterad erfarenhet sedan tidigare.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnad för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-VOU-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-07-05

2024-08-05 — 2025-01-03

2025-01-06 — 2025-06-13


Övrig information

Skola

Visible Care

Plats för utbildningen

Utbildningen genomförs i skolans lokaler på Nygatan 10 A i Kungsbacka.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta: info@visiblecare.se

Informationsmöte

Du som har ansökt till utbildningen kommer bjudas in till ett digitalt informationsmöte där du får mer information om utbildningen och där du får möjlighet att ställa frågor.