Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Undersköterska
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska, boendestödjare, skötare, stödassistent eller personlig assistent.  Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri. Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta diplom används för anställning som undersköterska.

Vårdbiträde
När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter termin 2 får du ett intyg från Vård & Omsorgscollege. Detta intyg används för anställning som vårdbiträde. Efter utbildningen har du möjlighet till arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, tjänster så som: undersköterska, boendestödjare, skötare, stödassistent eller personlig assistent.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor och tycker om att varva teori och praktik. Utbildningen är lektionsbaserad vilket innebär lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL genomförs under 12 veckor. Dessa är fördelade under tre perioder. Under APL går du med en handledare och följer handledarens schema som kan innebära viss kvälls- och helgtjänstgöring. Några av praktikperioderna kan komma att vara förlagda i Lerum.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Är du intresserad av människors hälsa och vill få behörighet att arbeta inom vårdområdet.  Då kan Vård- & Omsorgsutbildningen vara något för dig! Här får du lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, LSS, psykiatri, m.m.

Kurserna som du läser ger dig behörighet att arbeta som undersköterska. Du lär dig hur man bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt. Kurspaket är på 1500 gymnasiepoäng som du läser på heltid under tre terminer. Du blir certifierad genom det lokala Vård- och omsorgscollege och får ett nationellt diplom, under förutsättning att du har godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 och svenska 1/svenska som andraspråk 1 samt godkända betyg i vårdpaketets kurser. Du som inte har läst samhällskunskap och/eller svenska tidigare kan läsa det parallellt med dina studier eller i direkt anslutning till avslutad kurs. Du får alltid ett utdrag ur betygskatalogen hemskickat efter avslutad utbildning.

Vi arbetar även mycket med dator vilket gör att det är bra att ha grundläggande datorkunskaper och tillgång till en dator.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du får betala för kurslitteratur. Det kan även tillkomma en kostnad för resor till och från studiebesök samt din praktikplats.

Du behöver ha tillgång till dator, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOU-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-21 — 2023-12-22

2024-01-15 — 2024-06-14

2024-08-19 — 2024-12-13


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Hus Kastanjen Frändegårdsvägen 11 B, 443 35 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.