Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig grundkompetens att arbeta inom alla vård- och omsorgsverksamheter i både privat som offentlig sektor. Efter avklarad utbildning med godkända betyg kvalificerar du dig för den nya skyddade yrkestiteln Undersköterska. Eftersom Campus Mölndal är en certifierad utbildare inom Vård- och Omsorgscollege får du även ett VOC-diplom som visar vilken kompetens du uppnått.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Undervisningen sker på svenska och du behöver ha kunskaper motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (motsvarande åk9) för att vara behörig till utbildningen.

Vi använder oss av en digital lärplattform för information, inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas. Du får gärna använda egen dator. Har du inte tillgång till en dator erbjuds du att kostnadsfritt låna ett IT-verktyg (Chromebook) av Campus Mölndal under utbildningstiden.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du kommer att vara ute på APL under tre perioder, en varje halvår. Varje period är på 4 veckor.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen är en skolförlagd heltidsutbildning med undervisning dagtid. Du läser till undersköterska enligt det nationella kurspaketet. Yrkesstudierna består av både teori och praktik. Den teoretiska delen innefattar bland annat lektioner, föreläsningar och grupparbeten och den praktiska delen utgörs av till exempel metodrumsövningar, HLR-utbildning och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Varje vecka har du en eller flera uppgifter som du arbetar med. Vi arbetar med Google Workspace som lärplattform och på utbildningens Site finns löpande all information du behöver och det är även här du skickar in dina inlämningsuppgifter.

Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL där du kommer få delta i arbetet ute i verksamheten och testa på flertalet praktiska moment med en handledare som stöd. APL sker under tre perioder där varje APL-period omfattar fyra veckor. Du kommer att få vara på olika arbetsplatser under de tre APL-placeringarna.

Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder vilket motsvarar cirka 1,5 år.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, får du ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC. Har du betyg i någon av de ingående kurserna sedan tidigare behöver du visa upp dem.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 4000 – 5000 kr. Eventuella resekostnader till APL-plats bekostas av eleven.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOU-2308-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 — 2023-12-31

2024-01-01 — 2024-06-21

2024-08-19 — 2024-12-20


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal, Krokslätts fabriker 12A

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal