Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning! Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. Efter genomförd utbildning kan du söka jobb som undersköterska eller skötare och du får även ett diplom från Vård och Omsorgscollege. För att få diplomet måste du blir godkänd på alla kurser i kurspaketet.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen startar med en två veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen.  Utbildningen är på heltid, fysiska lektioner i skolmiljö. Yrkessvenska är integrerade i utbildningens kurser. Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 15% APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen läser du vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment. 

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000-2500 kr

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-VOU-2308-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-14 — 2023-12-29
2024-01-01 — 2024-07-05
2024-08-05 — 2024-12-27
2024-12-30 — 2025-06-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Krokslätts Fabriker 12A, Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.