Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri. Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta intyg används för anställning som undersköterska.

VÅRDBITRÄDE

När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter termin 2 får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege att du är utbildad vårdbiträde.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

”Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård och omsorgsutbildning något för dig. Denna utbildning passar mig som vill ha mycket undervisning på skolan.” Citat av elev på utbildningen.

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Om du läser mot undersköterska kommer du läsa kurser som ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-10-23 — 2023-12-22
2024-01-08 — 2024-06-28
2024-08-05 — 2024-12-20
2025-01-06 — 2025-03-14


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Styrmansgatan 21 B, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Ta kontakt med Ludvig Norlander, ludvig.norlander@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se