Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg? Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En APL-period under varje studieperiod

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 5 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas. Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt Specialarbete, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs nivå C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här.

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

1: 231023 – 240105

2: 240115 – 240614

3: 240812 – 250103

4: 250113 – 250613

5: 250811 – 251219


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingsås

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Alingsås

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.