Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Vill du arbeta inom ett omväxlande yrke som erbjuder stor variation? Trivs du med att arbeta med människor i olika skeden av livet? Då är utbildningen till undersköterska något för dig!

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som vård- och omsorgspersonal som exempelvis undersköterska:
– på äldreboenden
– inom hemtjänst
– på sjukhus
– inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Efter två terminer innehar du de kunskaper som krävs för att arbeta som vårdbiträde och efter tre terminer är du färdig undersköterska.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid med schemalagd tid för lektioner, därutöver förutsätter utbildningen tid för egenstudier. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar.

Vi har en varierad undervisning i form av:
– lektioner på plats och på distans
– metodövningar
– studiebesök
– grupparbeten och individuella arbeten

Vi arbetar med Office365 och använder Teams istället för en traditionell lärplattform. Det är där du t.ex. kan hitta lektionsplaneringar och lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna. Du har också möjlighet att få alla lektionsgenomgångar inspelade, så att du kan se dem när du behöver. Teoretiska lektioner går också att följa på webben i realtid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under fyra veckor/studieperiod på heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen på dennes schema med dag-, kvälls- och helgarbete.

För mer information, se här

Innehåll

Som undersköterska kan du välja att arbeta inom flera olika inriktningar – inom sjukvård, inom omsorg, inom funktionshinderverksamhet och mycket mer. Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och ger möjlighet till vidare studier. Då Kungälv är en del av Vård- och Omsorgs College får du även ett VOC-diplom.

Under utbildningen kommer du att läsa om människan ut ett brett perspektiv. Det handlar bl.a. om:
– hälso- och sjukvård
– anatomi och fysiologi

– funktionsförmåga och funktionsnedsättning
– pedagogik
– sociologi
– psykologi
– psykiatri och vårdvetenskap

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kurslitteratur som eleven måste bekosta själv.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOU-2401-KV

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungälv

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-15 – 2024-05-31

2024-08-19 – 2025-01-03

2025-01-13 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen Kungälv

Plats för utbildningen

Kungälv, Borgarparken 28

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungälv