Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder vilket motsvarar cirka 1,5 år.

Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor.

För mer information, se här

Innehåll

Under utbildningen läser du vård- och omsorgskurser. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC. Har du betyg i dessa kurser sedan tidigare behöver du visa upp dem.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 4000 kr

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOU-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-07-05
2024-08-05 — 2025-01-03
2025-01-07 — 2025-07-04


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Informationsmöte

Du som blir antagen till utbildningen kommer att börja dina studier med en introduktionskurs där du får all information du behöver för att klara dina studier.