Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg? Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En APL-period under varje studieperiod.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 5 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas. Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt Specialarbete, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRS-VOU-2404-AS

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-14
2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-13 – 2025-06-13
2025-08-11 – 2026-01-09
2026-01-12 – 2026-05-29


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingsås

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Alingsås

Besöksadress

Campus Alingsås

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.