Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg både i den privata, kommunala och i regionala vården

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg samt stor efterfrågan av personal inom LSS.  Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid, dagtid. Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder

När du läser en yrkesvuxutbildning, läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.

Vi använder oss av en digital plattform för inlämningar så viss datavana rekommenderas.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning. En APL-period under varje studieperiod.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Om du klarar hela utbildningen plus Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, får du ut ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetskläder och kurslitteratur samt resekostnaden till din APL-plats/skola.

Rekommenderas att du har en egen dator

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-VOU-2404-AE

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Ale

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-08 – 2024-06-14
2024-08-19 – 2024-12-27
2025-01-06 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Ale vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Ale

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Ale

Besöksadress

Komvux i Alafors, Ale kommun