Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska – flex

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården som undersköterska.

Vården och omsorgen har stort behov av utbildade medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar har behov av vård, omsorg, stöd och service. Arbetsuppgifterna är varierande och inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsstöd, psykiatri samt hälso och sjukvård.

Är du social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning som ger dig rätt till en skyddad yrkestitel som undersköterska.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är upplagd med en studietakt på 100% över tre studieperioder alt. en studietakt på 50% över 6 studieperioder och med ett flexibel upplägg. Detta innebär att du studerar i hög grad självständigt, dock har varje kurs vissa obligatoriska moment, så som praktiska och examinerande moment, där du förväntas att vara på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Följande kurser innehåller 4 veckors APL:

– Gerontologi och geriatrik

– Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

– Vård och omsorg specialisering

Har du erfarenhet av arbete inom utbildningsområdet kan delar av APL valideras

För mer information, se här

Innehåll

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser, kurserna består dels av teoretiska delar, dels av praktiska moment. Vissa kurser är delvis arbetsplatsförlagda (APL), där du ges möjlighet att testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I antagningsprocessen kan kunskapstester i svenska och svenska som andraspråk ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOF-2401-AS

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-15 – 2024-05-31

2024-08-12 – 2024-12-20

2025-01-13 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingås

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Alingsås

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte under utbildningens första vecka där du får veta mer om utbildningen och träffa dina lärare som du kommer att ha under utbildningen.