Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska – flex

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri. Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta diplom används för anställning som undersköterska.

VÅRDBITRÄDE

När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter termin 2 får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. Detta diplom används för anställning som vårdbiträde.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Den här utbildningen är för dig som vill studera vård och omsorg. Vid kursstart görs en individuell studieplan då du väljer studietakt (50% eller 100%) och om du vill läsa mot vårdbiträde eller undersköterska.

”Denna utbildning passar mig eftersom jag jobbar extra inom vården redan. Det är bra att ha undervisning två dagar i veckan och studera resten på egen hand.” Citat av elev på utbildningen.

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer. Utbildningens längd varierar beroende på din studietakt och om du läser mot vårdbiträde eller undersköterska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning. Apl utförs alltid på heltid vilket innebär 100% studietakt under dessa veckor.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Om du läser mot undersköterska kommer du läsa kurser som ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOF-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-06-28

2024-08-05 — 2024-12-20


Övrig information

Skola

ABF Vux

Plats för utbildningen

Norra Ågatan 10B, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Ta kontakt med Therese Edvardsson, therese.edvardsson@abfvux.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se