Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska – flex

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?

Utbildningen ger dig bred yrkeskompetens för att arbeta som undersköterska eller vårdbiträde.  Du har goda möjligheter till att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar kompetens inom vård. Vi som skola är certifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Vid kursstart görs en individuell studieplan. Utbildningen är 100% studietakt om du saknar betyg i de kurser som utbildningen innehåller. Om du däremot har betyg i ett eller flera ämnen kommer omfattningen av studierna att bli lägre. Du har en schemalagd dag på skolan för undervisning och handledning av lärare samt metodövningar. Övrig tid är självstudier. Vi använder oss av digital lärplattform och du behöver tillgång till dator.

Under dina studier har du tillgång till bibliotek, studievägledare och specialpedagog.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL görs på heltid sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder. Du gör din APL inom äldreomsorg, funktionsstöd samt akutsjukvård alternativt psykiatri.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du kan läsa 800 poäng under två terminer och bli vårdbiträde eller läsa 1500 poäng under fyra terminer och bli undersköterska.  

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnader för litteratur tillkommer med ca 1700-2400 kr/period.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VOF-2308-HA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölnlycke

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-22

2024-01-08 – 2024-05-24

2024-08-12 – 2024-12-20

2025-01-13 – 2025-05-30


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Härryda

Plats för utbildningen

Långenäsvägen 5, Mölnlycke

Ansvarig vuxenutbildning

Härryda kommun