Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska/vårdbiträde flex

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri. Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta diplom används för anställning som undersköterska.

VÅRDBITRÄDE

När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter vårdbiträdeskurserna får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. Detta diplom används för anställning som vårdbiträde.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde eller undersköterska och behöver läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Svenska på gymnasienivå ingår också i utbildningen. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för vårdämneskurserna och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.

Du har lektioner och handledning tre dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer. Utbildningens längd varierar beroende om du läser mot vårdbiträde eller undersköterska. Den här utbildningen är på heltid. Vid kursstart görs en individuell studieplan och  har du behov av en lägre studietakt görs ändringen vid tillfället.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

För mer information, se här

Innehåll

Utbildningen ska utveckla din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs D eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-VOF-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 – 2024-06-28

2024-08-05 – 2024-12-20

2025-01-06 – 2025-06-20

2025-08-04 – 2025-12-19


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Styrmansgatan 21B, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se