Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Väg- och anläggningsarbetare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid, dagtid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du är ute på arbetsplats 4 dagar/vecka och är inne i skolan 1 dag/vecka och har teori. APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen.

För mer information, se här

Innehåll

Du läser utbildningen inom Anläggning och utbildningen är på totalt 1100 poäng.

I arbetet används många olika typer av maskiner — allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Ofta används tunga material och det är viktigt att du vet hur arbetet ska planeras, så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetskläder (ca 2000 kr) samt resekostnaden till din APL-plats.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-ANL-2401-AE

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alafors

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08—2024-06-21

2024-08-05—2024-12-20


Övrig information

Skola

Komvux

Plats för utbildningen

På Komvux i Alafors, Ale kommun samt apl-platsen

Ansvarig vuxenutbildning

Ale