Skip to main content
Gå till GRvux startsida

VVS-montör

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Allt eftersom VVS-anläggningarna har blivit mer avancerade och datoriserade har service och underhåll av VVS-anläggningar blivit en allt större del av VVS-montörens arbetsuppgifter. VVS-montören arbetar med att montera och reparera rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i byggnader. På en byggarbetsplats eller större anläggningar arbetar VVS-montören ofta i arbetslag med en arbetsledare. 

Andra arbetsuppgifter kan vara att installera elpannor, solvärme, golvvärmesystem, varmvattenberedare, element och badrumsinredning. VVS-montören arbetar också med större rörsystem inom industrin och olika sorters kylanläggningar.

En VVS-montör kan arbeta på ett industriföretag, större eller mindre byggföretag, fastighetsbolag eller privatbostäder.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08.00-15.00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

VVS står för värme, ventilation och sanitet.

  • Du får lära dig att bygga system enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning.
  • Du får fördjupade kunskaper i energi- och miljöfrågor.
  • Du får lära dig om arbetsmiljöregler och säkerhet inom yrkeosmråder VVS-teknik.
  • Du får lära dig använda ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
  • Du får möjlighet till certifieringar såsom lift, fallskydd, säkra lyft, heta arbeten och säkert vatten.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling. Denna tid kallas  kvalificerad utbildningstid eller färdigutbildning. Du är lärling på ett företag i upp till 24 månader. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal.

Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader och har godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5, kan du ansöka om att få göra ditt branschprov hos VVS- branschens yrkesnämnd och när det har blivit godkänt får du ditt yrkesbevis som certifierad VVS-montör. Mer information hittar du här:  VVSYN | VVS-Branschens Yrkesnämnd

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 1500- 1700kr för arbetskläder och ca 2900 kr för kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på din kommande arbetsplats.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-VVS-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1 2024-01-08 — 2024-06-28

Period 2 2024-07-01 — 2025-01-03

Period 3 2025-01-06 — 2025-04-18


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du en tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.