Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare buss

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Bli bussförare! En bransch med mycket goda möjligheter till arbete. Utbildningen ger dig möjlighet att ta körkort D och yrkeskompetensbevis (YKB). Du kan sedan söka arbete som yrkesförare både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Studietakt: heltid måndag – fredag  8.30 – 16.00. Du ska ha förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår 35 dagars praktik (APL).  

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

I utbildningen ingår yrkeskurser, språkstudier och kurs i kommunikation. Du läser sfi eller svenska som andraspråk, beroende på din språknivå vid kursstart. Utbildningen innehåller övningskörning med buss,  trafikteori i skolan och praktik (APL) på en arbetsplats, allt du behöver för att vara en anställningsbar och skicklig busschaufför. Du får också kunskap om rutiner, anställningskrav m.m. på olika bussföretag.

Examinationen sker på Trafikverket efter godkänd och genomförd utbildning.

För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 24 år. Se Transportstyrelsen.se för mer information. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning samt ett teoriprov för körkort och Yrkeskompetensbevis. Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ca 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort.

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet D, grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För yrkesförare Buss gäller även:
För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen
Persontrafik vux (PESPER1) 200 poäng
Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng
Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng
Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– SFI C

Se även fler förutsättningar i utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

 

Studieperioder

2023-10-23 — 2024-01-05
2024-01-08 — 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-10-18


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Stenungsund

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4

Ansvarig vuxenutbildning

Stenungsund