Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare buss

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Som bussförare möter du många passagerare och det är viktigt att kunna möta dem på ett trevligt sätt. Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för bussförare.

Bussförare kör i linjetrafik eller kör expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildning med språkstöd läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08: 00-17:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma. Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete.

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen. Teorin för körkort D bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 23 år. Se transportstyrelsen.se för mer information. Detta innebär också att du kommer få göra vissa moment i din utbildning i annan ordning.

Observera att del av utbildningen kan komma att ske sen eftermiddag/kväll samt enstaka tidiga morgonar.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Ungefär 7 veckors apl ingår i utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen.
  • Du lär dig att köra buss med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
  • Du lär dig att kommunicera och samverka samt ge service till kunder.
  • Du lär dig att dokumentera ditt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
  • Du får kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö.
  • Du lör dig att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • Du får kunskap om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
  • Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.

Informationsmöte: Samma dag som körtestet sker blir du även kallad till gruppinformation.  Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, kontakta skolan. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2500 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan. Du får själv betala för körkort och intyg, yrkeskompetensbevis – YKB-kort.

Skolan betalar för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du betala dem själv. Skolan bekostar inte fotoavgiften.

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet D, grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:


– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning på heltid i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För yrkesförare Buss gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

Persontrafik vux (PESPER1) 200 poäng

Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-FPT-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

– SFI C

Se även fler förutsättningar i utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

Period 1: 2023-08-07 – 2023-12-22

Period 2: 2024-01-08 – 2024-06-28


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen

Plats för utbildningen

 Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se