Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Lastbilsförare är framtidens yrke! Utbildningen möjliggör körkort C + CE och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs och behörighet att köra lastbil nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En förutsättning för att kunna fullfölja är att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och att du har förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen. Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

Examination görs av Trafikverkets förarprövare.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår en obligatorisk praktikperiod (APL) på 6 veckor hos olika transportföretag.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom godstransporter, en branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Utbildningen möjliggör körkort C + CE och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Kursen ger dig information från godstransportföretag om rutiner och anställningskrav.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning per behörighet och ett tillhörande teoriprov per behörighet samt Yrkeskompetensbevis (YKB). Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ungefär 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Utöver denna summa tillkommer kostnad för inköp av arbetskläder (EN 371 Klass 3 varselkläder) och skor (med stålhätta).

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För yrkesförare Lastbil gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng

Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng

Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng

Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FGT-2308-SD

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Se även fler förutsättningar i utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2024-01-05

2024-01-08 — 2024-05-10


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Stenungsund

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4

Ansvarig vuxenutbildning

Stenungsund