Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på yrkesförare inom transportbranschen vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda. Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Utbildningen möjliggör, efter godkänd och avslutad utbildning, C + CE- behörighet, ADR Grund och KL 1 (Transport av farligt gods), Arbete på väg, Truckintyg och Yrkeskompetensbevis. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik samt lastning och lossning av gods. Du kommer alltså direkt efter utbildningen, om du godkänns på alla moment, vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen. Utbildningen kan inte  kombineras med arbete. I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen. Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

Bara elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas en uppkörning och det är yrkesläraren som gör den bedömningen. Examination görs av Trafikverkets förarprövare. Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av eleven (se nedan under kostnader).

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Elevernas APL kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på APL för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik – vux, Godstrafik, Godshantering – vux, Fordonskombinationer – godstransporter samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till  yrket. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn samt mycket praktiska övningar samt övningskörning. Teoriundervisningen ges  både i grupp och som självstudier, som kan läsas på distans. Det är ett rullande schema i den praktiska körundervisningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur, körkortstillstånd, körkort, foto, yrkeskompetensbevis, adr, läkarintyg och arbetsskor = ca 2500 kr.

Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av dig som elev, vilket också innebär att du själv ansvarar för att boka in uppkörning på Trafikverket och anskaffa det fordon som krävs vid uppkörningen.

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För yrkesförare Lastbil gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng

Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng

Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng

Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FGT-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Se även fler förutsättningar i utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14–2023-12-22

2024-01-08–2024-05-17


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Plats för utbildningen

Utbildningen ges i Kungsbacka och platsen där utbildningen bedrivs ligger lätt tillgänglig med kollektiva transportmedel.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka