Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Utbildningen är för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter.

Som lastbilsförare transporterar du varor så som byggmaterial, möbler eller livsmedel. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Du måste beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Lastbilsföraren kör därefter varorna vidare till olika mottagare, till exempel butiker och kontor eller andra företag. Varorna transporteras korta eller långa sträckor både nationellt och internationellt, ibland även på natten eller på helgen.


Medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet är viktigt. Du får lära dig hur du kör på ett energieffektivt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.


De flesta lastbilsförare är anställda på små eller stora åkerier. En del förare är egna företagare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildning med språkstöd läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08: 00-17:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Svenska: Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 15% av studierna genomförs på APL (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Viktigt! Utbildningen syftar i första hand till att rusta dig  till C-körkort. Bara enstaka elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas uppkörning för CE. Observera att CE-behörighet inte kan garanteras.

  • Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov ingår i utbildningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.
  • Du lär dig att köra lastbil med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
  • Du lär dig att kommunicera och samverka samt ge service till kunder.
  • Du lär dig att dokumentera ditt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
  • Du får lära dig riskanalays för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt.
  • Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
  • Du får kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö.
  • Du lära dig att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • Du får kunskap om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
  • Du lära dig att planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2500 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.
Du får själv betala för körkort och intyg, yrkeskompetensbevis – YKB-kort.

Skolan betalar för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du betala dem själv. Skolan bekostar inte fotoavgiften.

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Informationsmöte

Samma dag som körtestet sker blir du även kallad till gruppinformation. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, kontakta skolan.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För yrkesförare Lastbil gäller även:
För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen
Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng
Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng
Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng
Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng
Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng
Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– SFI C

Se även fler förutsättningar i utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-10-23 – 2024-01-05

2024-01-08 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen

Plats för utbildningen

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Se beskrivningen